رژیم غذایی

ید

باید ها و نباید های رژیم غذایی برای کم کاری و پرکاری تیروئید (بخش سوم)

این مطلب توسط تحریریۀ “به اضافۀ سلامتی” تدوین شده برگرفته از گفتگوی رادیو سلامت با دکتر رازقی جهرمی متخصص تغذیه و رژیم درمانی عضو هیئت علمی دانشگاه… ادامه »باید ها و نباید های رژیم غذایی برای کم کاری و پرکاری تیروئید (بخش سوم)

محاسبه کالری

محاسبه کالری غذای روزانه ( میزان کالری دریافتی روزانه )

این مطلب توسط تحریریۀ “به اضافۀ سلامتی” تدوین شده برگرفته از گفتگوی رادیو سلامت با دکتر رازقی جهرمی متخصص تغذیه و رژیم درمانی عضو هیئت علمی دانشگاه… ادامه »محاسبه کالری غذای روزانه ( میزان کالری دریافتی روزانه )