هفت دقیقه ورزش برای تمام بدن با ۱۲ نرمش خانگی

هفت دقیقه ورزش

اگر با خودتان قرار گذاشته اید که به محض پیدا کردن وقت کافی به تناسب اندام دلخواه تان برسید، کافی است تنها هفت دقیقه ورزش برای تمام بدن با انجام ۱۲ نرمش خانگی و با وزن بدن و بدون نیاز به تجهیزات باشگاهی انجام بدهید. البته حتما به این نکته توجه داشته باشید که برای داشتن تناسب اندام، باید در کنار فعالیت بدنی از رژیم غذایی مناسب نیز استفاده کنید.

حرکت های این هفت دقیقه ورزش جز ساده ترین نرمش هایی است که در دوران مدرسه انجام می دادیم و کافی است تا هر حرکت را ۳۰ ثانیه بین ۱۵ تا ۲۰ بار انجام دهید و بعد از آن ۱۰ ثانیه استراحت کرده و حرکت بعدی را انجام بدهید.

حرکت اول: پروانه به مدت ۳۰ ثانیه و بدون وقفه

هفت دقیقه ورزش 1

بعد از ۱۰ ثانیه استراحت، حرکت دوم را انجام دهید.

حرکت دوم: تکیه دادن به دیوار به مدت ۳۰ ثانیه

هفت دقیقه ورزش

بعد از ۱۰ ثانیه استراحت، حرکت سوم را انجام دهید.

حرکت سوم: شنا به مدت ۳۰ ثانیه

هفت دقیقه ورزش 3

بعد از ۱۰ ثانیه استراحت، حرکت چهارم را انجام دهید.

حرکت چهارم: دراز و نشست به مدت ۳۰ ثانیه

هفت دقیقه ورزش 4

بعد از ۱۰ ثانیه استراحت، حرکت پنجم را انجام دهید.

حرکت پنجم: بالا و پایین رفتن از صندلی به مدت ۳۰ ثانیه

هفت دقیقه ورزش 5

بعد از ۱۰ ثانیه استراحت، حرکت ششم را انجام دهید.

حرکت ششم: اسکات به مدت ۳۰ ثانیه

هفت دقیقه ورزش 6

بعد از ۱۰ ثانیه استراحت، حرکت هفتم را انجام دهید.

حرکت هفتم: اسکات با صندلی به مدت ۳۰ ثانیه

هفت دقیقه ورزش 7

بعد از ۱۰ ثانیه استراحت، حرکت هشتم را انجام دهید.

حرکت هشتم: پلانک به مدت ۳۰ ثانیه

هفت دقیقه ورزش 8

بعد از ۱۰ ثانیه استراحت، حرکت نهم را انجام دهید.

حرکت نهم: زانو بالا و پایین به مدت ۳۰ ثانیه

هفت دقیقه ورزش 9

بعد از ۱۰ ثانیه استراحت، حرکت دهم را انجام دهید.

حرکت دهم: زانو زدن و ایستادن به مدت ۳۰ ثانیه

هفت دقیقه ورزش 10

بعد از ۱۰ ثانیه استراحت، حرکت یازدهم را انجام دهید.

حرکت یازدهم: شنا و چرخش به مدت ۳۰ ثانیه

هفت دقیقه ورزش 11

بعد از ۱۰ ثانیه استراحت، حرکت دوازدهم را انجام دهید.

حرکت دوازدهم: پلانک به کنار به مدت ۳۰ ثانیه

هفت دقیقه ورزش 12

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس رایانامه شما منتشر نخواهد شد .


*