شما نزد اطرافیان چگونه به نظر می رسید؟

اگر چرخي در دنياي مجازي يا قفسه كتاب‌هاي روانشناسي عامه‌پسند بزنيد، احتمالا با تست‌هاي بي‌شماري روبه‌رو مي‌شويد كه ادعا مي‌كنند از شخصيت واقعي‌تان پرده بر مي‌دارند اما توصيه ما اين است كه به هر تستي اعتماد نكرده و هر ادعايي كه در مورد شخصيت‌تان مي‌شود را باور نكنید.

دكتر فيل، روانشناس سرشناس آزمايشي را براي شناخت بهتر كارمندانش انجام داده و آن را به نام خود ثبت كرده است. او ادعا مي‌كند اين تست كه به نام «تست دكتر فيل» مشهور است، مي‌تواند با پرسيدن 10 سؤال ساده، شما را بهتر با خودتان آشنا كند.

1. چه زماني احساس مي‌كنيد حس بهتري داريد و حال‌تان خوب است؟
2. معمولا سرعت راه رفتن شما چگونه است؟
3. معمولا هنگام صحبت با يك يا چند نفر، شما. . .
4. وقتي در حالت آرامش هـستـيـد،چـگـونه مي‌نشينيد؟
5. وقتي چيزي واقعا براي شما جالب است، كدام واكنش را نشان مي‌دهيد؟
6. وقتي به مهماني يا جمعي شلوغ مي‌رويد و...
7. اگر زماني كه مشغول كـار هـسـتيد،كـسي حواس‌تان را پرت كند و مانع كارتان شود، چه کار می‌کنید؟
8. كدام يك از رنگ‌هاي زير را بيشتر دوست داريد؟
9. معمولا هنگام خواب حالت شما چگونه است؟
10. شما اغلب خواب مي‌بينيد كه. . .

لطفا ایمیل خود را وارد نمایید