جدیدترین تست روانشناسی در آمریکا!

اگر شما هم می خواهید اطلاعات بیشتری درمورد شخصیت خودتان وخصوصیاتی که باعث می‌شوند دیگران شما را بیشتردوست داشته باشند پیدا کنید به تست زیربا کمال صداقت پاسخ دهید.این تست جدیدترین تست روان شناسی درکشورآمریکا است.

برای انجام  جدیدترین تست روانشناسی در آمریکا! کافی است که برای هر یک از سوالات یکی از گزینه های مطرح شده را انتخاب کنید.

1- كدام یك ازبرنامه های تلویزیونی برای شما جالب تراست؟
2- دوست دارید چه نوع پرنده ای باشید؟
3- كدام یك ازآلات موسیقی را دوست دارید؟
4- فرض كنید شما مشخصه صورت كسی هستید,كدام قسمت ازصورت او هستید؟
5- كدام یك ازبازی های شهربازی را بیشتردوست دارید؟
6- آیا شما به اشتباهات خودتان می‌خندید؟
7- اگر دوست شما سربه سرتان گذاشت چه عكس العملی نشان می دهید؟
8- اولین چیزی كه صبح موقع بیدارشدن به فكرتان خطورمی‌كند چیست؟
9- درزندگیتان چه شعاری دارید؟
10- آیا به همه حیوانات علاقه مندید؟
11- شما لبخند می‌زنید؟
12- نظردیگران راجع به شما اغلب كدام مورد است؟
13- شما احساس عشق وقدردانی خود را نشان می‌دهید؟
14- شما اعتقاد دارید كه برای شاداب بودن باید ساعاتی ازروز را منحصرا صرف خودتان كنید؟
15- آیا زندگی شما بابرنامه ریزی پیش می‌رود؟

لطفا ایمیل خود را وارد کنید