Blog

ید

باید ها و نباید های رژیم غذایی برای کم کاری و پرکاری تیروئید (بخش سوم)

این مطلب توسط تحریریۀ “به اضافۀ سلامتی” تدوین شده برگرفته از گفتگوی رادیو سلامت با دکتر رازقی جهرمی متخصص تغذیه و رژیم درمانی عضو هیئت علمی دانشگاه… ادامه »باید ها و نباید های رژیم غذایی برای کم کاری و پرکاری تیروئید (بخش سوم)

تیروئید

باید ها و نباید های رژیم غذایی برای کم کاری و پرکاری تیروئید (بخش دوم)

این مطلب توسط تحریریۀ “به اضافۀ سلامتی” تدوین شده برگرفته از گفتگوی رادیو سلامت با دکتر رازقی جهرمی متخصص تغذیه و رژیم درمانی عضو هیئت علمی دانشگاه… ادامه »باید ها و نباید های رژیم غذایی برای کم کاری و پرکاری تیروئید (بخش دوم)

رژیم غذایی و تیروئید

باید ها و نباید های رژیم غذایی برای کم کاری و پرکاری تیروئید (بخش اول)

این مطلب توسط تحریریۀ “به اضافۀ سلامتی” تدوین شده برگرفته از گفتگوی رادیو سلامت با دکتر رازقی جهرمی متخصص تغذیه و رژیم درمانی عضو هیئت علمی دانشگاه… ادامه »باید ها و نباید های رژیم غذایی برای کم کاری و پرکاری تیروئید (بخش اول)

پیشگیری از التهاب

برای پیشگیری از التهاب ده ماده غذایی مورد علاقه متخصصان تغذیه را مصرف کنید

برای بسیاری از پزشکان اکنون این نکته محرز شده که یکی از بهترین راه ها برای سرکوب التهاب نهفته در بدن، استفاده از برخی مواد… ادامه »برای پیشگیری از التهاب ده ماده غذایی مورد علاقه متخصصان تغذیه را مصرف کنید