Blog

تب کریمه کنگو

خطر ابتلا به تب کریمه کنگو در ذبح غیر بهداشتی دام + مراقب سیاه زخم باشید

رئیس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نسبت به خطر ابتلا به تب کریمه کنگو در هنگام ذبح غیر… ادامه »خطر ابتلا به تب کریمه کنگو در ذبح غیر بهداشتی دام + مراقب سیاه زخم باشید