رژیم غذایی رایگان

دریافت رژیم لاغری روزانه بر اساس قد + وزن+سن+میزان فعالیت شما بوده و این رژیم غذایی شامل ۶ وعده و میان وعده می باشد. [bmibmr] میزان کاهش وزن بر اساس این برنامه رژیم لاغری سریع تا ۴ کیلوگرم در یک ماه می باشد. (اگر چه کاربری هم داشته ایم که با رعایت ۴ هفته ای … ادامه خواندن رژیم غذایی رایگان